Deze website wordt opgeheven

Deze website wordt opgeheven. Nieuws is voortaan te volgen vanaf de nieuwe website van Menno Oosterhoff die binnenkort gelanceerd wordt.

Abonnees van deze website zijn geïnformeerd en worden automatisch aangemeld voor nieuwsbrieven van de nieuwe website. Afmelden kan altijd onder elke nieuwsbrief of notificatie of door het versturen van deze lege mail.

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Ziel in de Zorg Nieuws 5 december 2017

 

DEZE WEBSITE INTEGREERT MET EEN NIEUWE WEBSITE

Sinds half 2015 versturen we zo 4 tot 6 keer per jaar GGZ nieuws via deze website Ziel in de Zorg. Deze website zal in het eerste kwartaal van 2018 samengevoegd worden met een nieuwe website van Menno Oosterhoff. Op deze site verschijnen oude en nieuwe blogs waarin ook actuele GGZ thema’s besproken worden en waarop gereageerd kan worden door lezers. Er verschijnen waarschijnlijk ook af en toe ook nieuwsbrieven.

Graag blijven we de abonnees op de hoogte houden van ontwikkelingen in de GGZ en daarom hoef je voor het samengaan niks te doen. Alleen als je geen informatie meer wil ontvangen van deze of de nieuwe website, kun je je afmelden in de link onderaan deze pagina.
 

PETITIE ZORGVERZEKERAARS DISCRIMINEREN MENSEN MET ADHD

Toelichting op de petitiepagina:

“Veel mensen met ADHD hebben baat bij medicatie. Langwerkende pillen hebben bij velen van hen de voorkeur: geen problemen met vergeten en/of rebounds als een pilletje na 2 uur weer is uitgewerkt. En geen kans op misbruik voor andere doeleinden! Maar vanaf 2018 staan mensen met ADHD in de kou. Zij betalen de volle mep voor hun medicatie. In schril contrast met andere mensen die ‘dure’ medicatie nodig hebben.

De kortwerkende medicijnen zijn goedkoop en worden vergoed in het basispakket, de moderne langwerkende niet. Sommige zorgverzekeraars vergoedden de afgelopen jaren langwerkende medicijnen nog in het aanvullend pakket, maar veel zorgverzekeraars vergoeden in 2018 nog maar een schijntje van de eigen bijdrage voor langwerkende ADHD medicatie. De langwerkende medicijnen worden onbereikbaar voor de mensen die ze het hardst nodig hebben.”

Lees verder op de petitiepagina en teken ook en/of verspreid deze in je netwerk. Voor meer informatie lees het artikel Vergoeding eigen bijdrage ADHD-medicijnen flink verlaagd.

Lees verder Ziel in de Zorg Nieuws 5 december 2017

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Ziel in de Zorg Nieuws 9 november 2017

 

NOMINATIE ANTONIE KAMERLING AWARD BOEK VALS ALARM

MIND reikt dit jaar de Antonie Kamerling Award uit. Deze prijs is ingesteld om het bespreekbaar maken van psychische problematiek te ondersteunen. Er zijn drie nominaties waaronder mijn boek Vals alarm. Leven met een dwangstoornis. Het publiek bepaalt wie wint. Je kunt hier stemmen.

Lees het aansluitende blog Doe niet zo epileptisch.
 

VERVOLG ROM

GGZ Nederland heeft opgeroepen weer te beginnen met het versturen van de ROM data. Zij concluderen in hun bericht dat dit mogelijk is op basis van veronderstelde toestemming. Het is echter zeer de vraag of een tuchtrechter daarmee genoegen neemt.

De LVVP raadt haar leden af om data te leveren en de NVP adviseert leden om patiënten expliciet om toestemming te vragen. Het standpunt van de NVvP wordt nog verwacht.

Lees meer in onderstaande artikelen en blogs:

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Ziel in de Zorg Nieuws 10 oktober 2017

 

REFERENDUM SLEEPWET I.R.T. MEDISCH BEROEPSGEHEIM

Er is ophef over de nieuwe Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) die vanaf 1 januari 2018 ingaat. De AIVD en MIVD mogen hierdoor o.a. een “sleepnet” gebruiken om massaal online communicatie af te luisteren, dus ook van niet verdachte burgers. De hele wijk waarin een verdacht persoon woont, mag dan worden afgeluisterd.

Ook informatie tussen patiënten en zorgverleners kunnen dus worden afgetapt. Een fragment uit het blog van psychiater Menno Oosterhoff hierover:
“In de wet is niets opgenomen over het beschermen van het medisch beroepsgeheim. Niets! De AIVD mag dus elektronisch patiëntendossiers aftappen. Ze mag zelfs alle gegevens bij organisaties en bedrijven aftappen. Dus bij zorginstellingen, ziekenhuizen of zorgverzekeraars databases leegtrekken om die informatie vervolgens te koppelen aan andere gegevens en te doorzoeken. De AIVD mag ook alle mogelijke apparatuur hacken. Dit kunnen e-health-apps op de telefoon zijn, maar ook andere sensoren of hulpmiddelen, zoals medische apparatuur die op het lichaam zit. Minister Plasterk trekt hierbij geen duidelijke grens. ‘De integriteit van het menselijk lichaam ligt vast in alle mensenrechtenverdragen. Waar ik van weg zou willen blijven, is de vraag waar dit nu helemaal precies begint en eindigt.’”

Ook huisartsen zijn fel tegen nieuwe tapwet: ‘Toegankelijkheid zorg in gevaar’.

Privacy Barometer meldt dat de gegevens drie jaar lang bewaard mogen worden en onbeperkt gekoppeld mogen worden aan andere gegevens.

O.a. tv-programma’s Radar en Zondag met Lubach besteedden meermaals aandacht aan het onderwerp en legden uit waarom dit iedereen aangaat. Volgens de directeur van Amnesty International Nederland, te gast in Radar, is de wet in strijd met de mensenrechten. Arjen Lubach benadrukt dat meer data zeker niet altijd meer veiligheid betekent: “Als ergens een aanslag is geweest, lees je achteraf: ‘de dader was al in beeld’. De diensten hébben al meer gegevens dan ze kunnen analyseren. De Britse geheime dienst heeft zelfs last van teveel data.”

Inmiddels zijn er al 344.000 handtekeningen maar het is nog steeds belangrijk om je stem te laten horen, ook i.v.m. eventuele (on)geldige handtekeningen.
Dus teken ook! Dit kan t/m 16 oktober op de website Sleepwet
.

De actie wordt breed gesteund door o.a.

  • Amnesty International
  • College voor de Rechten van de Mens
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Raad van State
  • Raad voor de Rechtspraak
  • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

 
Enkele van de vele informatiebronnen:

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

GGZ Nieuws 4 augustus 2017

 

NAAMSWIJZIGING

Onlangs hoorden we van een andere organisatie met de naam GGZ Nieuws. Om verdere verwarring ter voorkomen, houden we de originele naam van onze website aan voor deze mailings. GGZ Nieuws zal na deze mailing dus Ziel in de Zorg Nieuws heten.

 

PERSBERICHT UITSPRAAK KORT GEDING 13 JULI 2017

De voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak van 2 augustus 2017 de vordering tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG) om de verwerking van Routine Outcome Monitoring (ROM)-gegevens betreffende patiënten ten dele te staken en de patiënten over de verwerking van hun gegevens te informeren afgewezen. In het kort geding stonden het patiëntenbelang en de patiëntenrechten voorop, verwoord door twee cliënten van GGZ-zorgverleners. Lees verder GGZ Nieuws 4 augustus 2017

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

GGZ Nieuws 21 juli 2017

 

KORT GEDING STOP BENCHMARK MET ROM

Op vrijdag 13 juli j.l. heeft het kort geding plaatsgevonden tegen SBG met als eis om de aanlevering en verwerking van ROM-data stop te zetten. De rechter buigt zich nu over de vraag of de data als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd. Dit is nog onduidelijk, ook nadat Stichting Benchmark GGZ de minimale dataset heeft aangepast.
In elk geval blijft het advies om geen data te leveren zonder toestemming van de patiënt. De uitslag zal uiterlijk voor 4 augustus bekend worden.

Een verslag van het kort geding vind je op de website waar ook meer informatie te vinden is over benchmarken met ROM-vragenlijsten, blogs, artikelen, interviews en documenten.
Lees verder GGZ Nieuws 21 juli 2017

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

GGZ Nieuws 27 juni 2017

 

KORT GEDING STOP BENCHMARK MET ROM

Stop Benchmark ROM is een initiatief van mensen en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, die willen dat de Stichting Benchmark GGZ (“SBG”) ophoudt met het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. Omdat SBG weigert de gegevensverwerking te staken zal aan de kort geding rechter 13 juli 2017 bij de Rechtbank Utrecht worden gevraagd om SBG hiertoe te bevelen.
Lees verder GGZ Nieuws 27 juni 2017

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

GGZ Nieuws 29 januari 2017

 

PETITIE STOP BENCHMARK MET ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het regelmatig invullen van vragenlijsten, bedoeld ter ondersteuning van de behandeling.
Al in 2012 werd door onder meer alle acht kernhoogleraren psychiatrie gewaarschuwd voor grootschalige invoering van deze ROM om de kwaliteit van behandelingen te vergelijken. Daarvoor is het totaal ongeschikt. Dit is nog weer eens bevestigd door een onafhankelijk rapport van de Rekenkamer van 26 januari 2017.

Vanwege updates verwijzen we voor de petitie naar de website Stop Benchmark met ROM.
Lees verder GGZ Nieuws 29 januari 2017

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone