GGZ Nieuws 21 juli 2017

 

KORT GEDING STOP BENCHMARK MET ROM

Op vrijdag 13 juli j.l. heeft het kort geding plaatsgevonden tegen SBG met als eis om de aanlevering en verwerking van ROM-data stop te zetten. De rechter buigt zich nu over de vraag of de data als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd. Dit is nog onduidelijk, ook nadat Stichting Benchmark GGZ de minimale dataset heeft aangepast.
In elk geval blijft het advies om geen data te leveren zonder toestemming van de patiënt. De uitslag zal uiterlijk voor 4 augustus bekend worden.

Een verslag van het kort geding vind je op de website waar ook meer informatie te vinden is over benchmarken met ROM-vragenlijsten, blogs, artikelen, interviews en documenten.

 

WEBSITES VOOR INSPIRERENDE EN/OF ALTERNATIEVE GGZ

 • Hart voor de GGZ
  Een initiatief van psychiater Remke van Staveren voor een herstelgerichte, menswaardige GGZ. Haar boek HART voor de GGZ, Werken met compassie in een nieuwe ggz is o.a. te koop bij Uitgeverij De Tijdstroom.
 • Kwaliteitskader GGZ
  Jim van Os en Philippe Delespaul over de problemen rondom het meten van kwaliteit binnen de GGZ m.b.v. de benchmark ROM-vragenlijst. Er is behoefte aan een nieuwe kwaliteitskader dat zich niet blind staart op de symptomatische uitkomsten van een geselecteerde groep, maar tracht uit te vinden wat het effect van de GGZ is op de psychische gezondheid van de hele populatie, vanuit een visie van regionaal overzicht en regie.

  Het boek Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie van Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim van Os is o.a. te koop bij Bol.com. Meer informatie erover is te vinden op deze website De Nieuwe GGZ.

 • Centrum De Brouwerij Amsterdam
  Kernbegrippen in De Brouwerij zijn: vertrouwen, optimisme, kameraadschap, maar ook een langdurige behandelrelatie, het verminderen van stress en het doorbreken van eenzaamheid door sociale contacten.
  In De Brouwerij wordt nauw samengewerkt tussen behandelaars, cliënten (leden), vrijwilligers, familieleden en mensen uit de buurt. Gelijkwaardigheid is een belangrijk kenmerk.

 

DONATEURS STICHTING DWANGSTOORNIS

Stichting Dwangstoornis heeft als doel om naast inzicht ook meer bekendheid te geven aan dwang(gerelateerde) problematiek. Hierdoor krijgen mensen die eraan lijden en hun naasten ook meer erkenning. OCD is nog altijd een verborgen aandoening.

Recentelijk deed de stichting een oproep voor 100 donateurs t.b.v. een subsidie van VWS maar dit bleek niet mogelijk te zijn omdat samenwerking met soortgelijke stichtingen wordt aangemoedigd. In dit geval is dat de ADF stichting waarmee reeds samenwerking is en er wordt gekeken hoe dat verder uitgebreid zou kunnen worden. Mensen die het overgemaakte geld teruggestort willen hebben, kunnen mailen naar info@dwang.eu.

Donaties zijn echter nog steeds van harte welkom. De stichting biedt namelijk veel informatie op de website www.dwang.eu, de mogelijkheid om advies te vragen aan deskundigen en patiënten, nieuwsbrieven etc. Daarnaast wordt er geprobeerd een jaarlijkse ontmoetingsdag te organiseren. Al dit werk wordt gefinancierd met uitsluitend giften en donaties en mogelijk gemaakt dankzij vrijwilligers.

In het kader van bekendheid van OCD is onlangs het boek Vals Alarm van psychiater Menno Oosterhoff gepubliceerd. Hierin worden verschillende vormen van dwang uitvoerig besproken alsook zijn eigen dwangstoornis. Dit boek is o.a. te koop bij Uitgeverij Lucht.

Als je het werk van Stichting Dwangstoornis wil steunen, maak dan je donatie over op:

NL 72 TRIO 0391 0333 87
t.n.v. Stichting Dwangstoornis
o.v.v. donatie
 

CONSORTIUM OCSS

Een inventarisatie van Menno Oosterhoff:

“CASS18+ is een consortium voor mensen die werken met volwassen patiënten met autisme om kennis en ervaring uit te wisselen. Aanvankelijk was ik sceptisch maar dit consortium heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de hulpverlening.

Wij willen ook zoiets organiseren voor professionals die zich bezig houden met diagnostiek en behandeling van mensen met OCSS. Voor wie in een gespecialiseerde setting werkt, is dat misschien minder interessant maar voor anderen kan het waardevol zijn om zich te kunnen aansluiten bij een groep professionals met dezelfde specifieke interesse.

Ik denk aan twee tot drie bijeenkomsten per jaar gericht op het werken in de klinische praktijk. Ondersteunen welke screeningsinstrumenten, welke vragenlijsten, welke protocollen, welke psycho-educatie etc. Dus heel praktisch met wellicht ook intervisie mogelijkheden en daarnaast elke keer één of twee sprekers vanuit de research.

Op zich hoeft zoiets niet zoveel te kosten. We moeten een ruimte hebben maar misschien kan een instelling die centraal gelegen is daarin voorzien. Het mooiste is als de bijeenkomsten geaccrediteerd zijn.

Bij mijn weten is er nog niet iets dergelijks. PsyQ doet ook iets met expertgroepen naar ik meen, maar die zijn niet vrij toegankelijk.

We moeten maar even kijken wat de handigste organisatievorm is. Ik zal ook vragen wat het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) in deze kan betekenen. Daarnaast is er met Stichting Dwangstoornis natuurlijk al een rechtsvorm.

Mijn vragen:
– Is hier behoefte aan?
– Bestaat er al zoiets voor OCSS?
– Zou je willen deelnemen?
– Aan welke accreditatie is voor psychologen het meest behoefte?
– Moet ik een eerste bijeenkomst organiseren?
– Wil je meehelpen met de organisatie?

Ik ben heel benieuwd. Je kunt mailen naar admin@dwang.eu.”
 

WEBSITES ONDERZOEK EN ZELFHULP

 • Van de website HoeGekIsNL:
  “HoeGekIsNL is een initiatief van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE). Zij doen onderzoek naar stemming en welbevinden van mensen en probeert de psychische gezondheid te bevorderen door trainingen en adviezen te ontwikkelen die op iemands persoonlijke situatie zijn afgestemd. Met uw hulp willen we via HoeGekIsNL de psychische klachten en krachten van Nederlanders in kaart brengen en kijken welke patronen daarin te ontdekken zijn.”
 • Van de website de Leefplezier App:
  “Metde Leefplezier App kunt u precies zien waar u gelukkig van wordt en wat u minder plezier geeft. Het enige wat u hoeft te doen is dagelijks via de app een aantal vragen beantwoorden. Meedoen geeft direct meer inzicht want u ziet regelmatig een samenvatting van de elementen die van invloed zijn op uw persoonlijke geluk. Al tijdens de eerste week van het onderzoek ziet u uw eerste resultaten. Na 30 dagen is uw zelfonderzoek afgerond en ontvangt u een overzicht van alle resultaten. U krijgt zo inzicht in uw stemming over de dag en de factoren die samenhangen met uw Leefplezier”.

Zowel de website als de app zijn gratis.

Delen viaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone